Du skal logge ind for at skrive en note

Fra konkret problem til færdigt løsningsforslag

Løsningsfasen er en ret kompleks og udfordrende fase i det innovative AT-forløb. Fasen består af tre delprocesser, som er meget forskellige fra hinanden, og som udfordrer elevernes innovative og AT-faglige kompetencer på hver sin måde. Grupperne står med et konkret og klart formuleret problem og herfra skal de nu arbejde sig frem mod et konkret innovativt løsningsforslag.

Men for at komme dertil, skal de igennem tre processer:

 1. De skal generere en masse idéer til en løsning.
 2. De skal kvalificere de mest lovende idéer og derefter udvælge den bedste.
 3. De skal udvikle og optimere den bedste idé og udforme et færdigt løsningsforslag.

Derudover er det også i løsningsfasen, grupperne for alvor går i gang med synopsis-skrivningen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Elevernes udfordringer

Løsningsfasen er generelt udfordrende for eleverne - både fordi den kan virke meget uoverskuelig og kaotisk, men også fordi den udfordrer dem på samtlige kompetencer på én gang - de innovative og de AT-faglige. Kompetencespektret bliver meget tydeligt, når man ser nærmere på, hvad det egentlig er, der kræves - trin for trin - i fasen som helhed.

Eleverne skal kunne:

 • Holde fokus på problemet, målgruppen og State of the Art.
 • Give slip, være åbne for nye kreative vinkler på en løsning og generere en masse idéer.
 • Danne sig et kritisk overblik samt et kvalificeret grundlag at udvælge og frasortere idéer på.
 • Fremsætte en hypotese for løsningsidéen og undersøge om den holder – eller kan forbedres ift. målgruppen/brugeren.
 • Anvende viden, metoder og teori i kontinuerlige undersøgelser - i udviklingen af den valgte løsningsidé - frem mod en endelig udformning af løsningsforslaget.
 • Finde kreative og visuelle løsninger i udformningen af selve løsningsforslaget.
 • Overskue og disponere deres stof samt sætte viden, metoder og teori i spil i synopsis-skrivningen.
Du skal logge ind for at skrive en note

Lærerens udfordringer

For læreren er der også rigeligt med udfordringer. Du og din AT- kollega har sammen lagt rammerne for fasen, men del-processerne skal faciliteres bedst muligt og alle grupper skal have kontinuerlig vejledning, coaching og sparring. Her vil I opleve, at I tit kommer til at befinde jer i randområderne af – eller helt uden for - jeres faglige ekspertise. Det kan være udfordrende, men jo mere erfaring I får med de innovative processer, jo bedre vil I blive til at coache eleverne ift. de metoder der kan føre dem frem til den viden, de har brug for.

Desuden er det erfaringsmæssigt en udfordring at få grupperne til at blive i de enkelte processer længe nok og få dem til at forstå, hvor vigtigt det er, at de virkelig går fuldt ind i hver delproces og tager den alvorligt.

Hvis de skøjter hurtigt over idégenereringen, ja så FÅR de altså ikke alle de mange vilde idéer, der måske kan lede frem til én virkelig god idé - og på samme måde: hvis de ikke tager idékvalificeringen alvorligt og går kritisk og metodisk til værks her, ja så KAN de ende med at udvælge en halvdårlig løsningsidé.

Udfordringerne for dig og din AT-kollega handler altså primært om:

 • At facilitere de enkelte delprocesser godt, så grupperne virkelig tager dem alvorligt og bliver længe nok i dem til at få det bedste resultat.
 • At coache grupperne i randområderne af jeres egen faglige ekspertise men med fokus på de metoder der kan føre dem frem til den viden, de har brug for.

I det følgende finder du en guide til, hvordan du og din AT-kollega kan gribe de enkelte delprocesser i løsningsfasen an. Oplagte faldgrupper finder du i skrækscenarie-boksene

Du skal logge ind for at skrive en note

Overgangen fra problemfasen til løsningsfasen

Overgangen fra problemfasen til løsningsfasen handler om at få eleverne til at forstå et dobbeltgreb: de skal holde fast – og give slip - på samme tid.

På den ene side skal de stadig holde fokus på problemet – på problemformuleringen – på målgruppen og på den samlede viden, de har fået i problemfasen og den viden skal de tage med sig ind i løsningsfasen som helhed.

På den anden side skal de kunne give slip, når de i begyndelsen af løsningsfasen går ind idégenereringsprocessen, hvor det gælder om at kaste mange vilde idéer ud.

Du skal logge ind for at skrive en note

Skrækscenariet

Den gruppe, der hverken har researchet problemet, målgruppen eller State of the Art ordentligt i problemfasen, men som allerede inden løsningsfasen starter, har fået en idé, de selv synes er fantastisk, og derfor mener de ikke, de behøver at få flere idéer….En sådan gruppe skal selvfølgelig sendes direkte tilbage til START (problemfasen). Det er jo klart bedst, hvis man får kvalitets-tjekket gruppernes arbejde så godt i selve problemfasen, at den slags scenarier ikke opstår.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018