Du skal logge ind for at skrive en note

Albert Einstein

Gyldendals Billedarkiv

Albert Einstein

Gyldendals Billedarkiv

Albert Einstein er citeret for at sige:

Hvis jeg havde en time til at løse et problem, og mit liv afhang af løsningen, ville jeg bruge de første 55 minutter på at finde det rette spørgsmål at stille, for når jeg kender det rette spørgsmål, vil jeg kunne løse problemet på mindre end fem minutter.

Citatet antyder, at det kan betale sig at bruge tid på at identificere et problem. Ofte vil du se et problem ud fra dit eget synspunkt, i stedet for at se problemet fra brugerens synspunkt. Hvis du har en idé, er det meget vigtigt at forstå, at mennesker har meget forskellige ønsker og krav. Du skal afdække disse brugeres problem ved at observere, lytte og interviewe og derefter bruge denne indsigt til at give et nuanceret billede brugerens problem.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad er et problem?

Et problem er noget, der er generende for mennesker og deres omgivelser. Nogle af de problemer vi har, er vi meget bevidste om: Det kan fx være miljøproblemer, problemer med stress og sygdomme. Andre problemer er vi mindre bevidste om: Det kan være dagligdags ting, som i virkeligheden kan gøres mere smart, hurtigt eller billigere, så problemet for idéudvikleren er her, at den potentielle bruger vil have svært ved at tage stilling til en løsning. Et eksempel på dette er vores overgang fra at sende breve til at sende emails og sms'er. Dengang vi kun sendte breve, ville vi ikke karakterisere det som et problem.

Teknologi, webløsninger og apps kan gøre dagligdags ting hurtigere, billigere og smartere. Derfor er brugere ikke altid bekendt med deres "problemer". Henry Ford har engang sagt: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de helst ville have, ville de have sagt: En hurtigere hest. Kunderne vidste altså ikke, at en bil ville være en bedre løsning på deres transportbehov. De kunne simpelthen ikke forestille sig, at det var muligt at producere en bil. Før Facebook blev lanceret i 2003 ville heller ingen have sagt, at de virkelig manglede et social community på nettet.

Et problem er altså en hindring, man skal over, noget der irriterer nogen, en opgave eller et spørgsmål, man skal have løst.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad sker der, hvis du ikke finder det reelle problem?

En af de overvejende årsager til, at nye produkter og services ikke får succes er, at produktet eller servicen ikke rammer et behov, et ønske eller løser et problem for målgruppen. Nye produkter og services, der er udviklet på baggrund af forkerte og eller misforståede opfattelser af målgruppens problem, vil få svært ved at opnå succes. Når det er afgørende at finde og redegøre for målgruppens problem præcist, er det fordi, at det øger chancen for at finde en succesrig løsning. Det gælder både for det problem, som brugeren er bevidst om og selv beskriver, og det gælder for problemer, som brugeren ikke selv er bevidst om.

Du skal via interviews og observationer få en opfattelse af brugerens problemer. Hvis et problem ikke er beskrevet præcist, kan det resultere i, at du lægger dig fast på en løsning, som ikke vil blive brugt af brugerne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Skal der være et problem i en AT-opgave med innovation?

Ja du skal identificeres et problem eller et behov. Det skal du dels bruge i opgavens problemformulering og dels er innovation løsning af et problem på en ny måde, der giver værdi for andre. Efter at emnet for AT-opgaven ligger klar, skal du finde et problem.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvordan identificerer jeg et problem?

Indledningsvis skal du prøve at tænke over alle de problemer, du kan forestille dig indenfor emnet. I jeres gruppe kan I gøre det sådan: Hver gruppedeltager får 5-10 post-its. Start med at sætte 3 minutter af. Alle i gruppen forsøger at finde så mange problemer som muligt på de 3 minutter. Ét problem på hver post-it. Når de 3 minutter er gået, læser hver deltager ”sine problemer” op og lægger derefter sine post-its på bordet. Når alle er færdige ligger alle post-its på bordet. Det kan nogen gange være svært at finde mange problemer. Brug evt. Google til at søge på ”problemer med…” eller på engelsk ”problems with…”

Det kan i starten være svært at finde et præcist problem. Derfor kan det give god mening, at finde nogle problemfelter eller områder, som man undersøger nærmere for at finde det præcise problem, som man vil løse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Lav en hypotese

I prøver nu at finde et område, som I alle vil arbejde med. Efter I har valgt et område, vælger I noget indenfor dette område, der kunne indeholde problem, et problemfelt.

Eksempel:

Emne: Mad og mennesker.

Område: Madspild.

Problemfelter: Madspild, manglende viden om mad, madspild i husholdninger, madspild i supermarkeder, madspild under lang transport af fødevarer.

Problemet bliver indsnævret til madspild i supermarkeder.

Herefter skal problemet præciseres:

  • Madspild hvor?
  • Madspild af hvem?
  • Madspild til skade for hvem?
  • Madspild hvornår?
  • Hvilke konsekvenser har madspild?

Når disse spørgsmål er besvaret kan du lave en problemhypotese.

Den kan fx lyde:

Vores hypotese er, at der ofte er et stort madspild i supermarkeder, når varer smides ud efter udløbsdato. Hvordan mindsker vi dette madspild?

Denne hypotese skal efterfølgende dokumenteres. Hypotesen om madspild dokumenteres i mange artikler og litteratur. I skal vise i opgaven at problemet eksisterer, og I skal vise, hvor og hvordan I har fundet information om problemets eksistens.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvor godt forstår du brugerne?

Nu er spørgsmålet: Hvor godt forstår du brugerne og deres problem? Efter at have identificeret et problem, er det vigtigt at du sætter dig ind i, hvor meget det påvirker brugerne. Derfor skal du hurtigt i gang med at undersøge om din hypotese er rigtig. Du skal tage kontakt til potentielle brugere og personer med viden for at undersøge, om der reelt er det problem, du har identificeret. Sommetider kan folk ikke fortælle, hvilket problem de har, da de ikke er helt bevidst om det.

Et problem eller et behov, der skal opfyldes, kan også være en utilfredsstillende nuværende løsning, såsom da man for første gang så kufferter med hjul på. Herved slap man for at slæbe sin kuffert gennem lufthavnen og kunne nu køre den i stedet.

Kort sagt, for at lancere en god idé, har du brug for at finde et ”godt” problem. Når du har fundet problemet, er det næste skridt at sætte præcis fokus på, hvad du har brug for, for at løse dette problem effektivt. Nogle personer med gode ideer har ofte svært ved virkelig at sætte deres brugeres behov først, fordi de har en stærk følelse af at deres idé er super god. Men at bruge lidt ekstra tid på at finde et problem i stedet for noget, der er bare en god idé, vil forbedre kvaliteten af din opgave.

Du skal logge ind for at skrive en note

Et problem er en utilfredsstillende situation, en situation, der ikke er, som man kunne ønske. Den utilfredsstillede situation kan formuleres som et spørgsmål, man vil prøve at finde svar på.

Du skal logge ind for at skrive en note

Når man skal arbejde videre med et problem, som man efterfølgende skal finde en løsning på, er det også vigtigt at stille spørgsmålet: Hvad er årsagen til problemet? og Hvilke gener/ulemper medfører problemet? Nogle gange kan det være svært at finde den præcise årsag til et problem. Det kan være fx menneskelige og psykologiske årsager, det kan være teknologiske og det kan økonomiske.

Du skal logge ind for at skrive en note
Person/målgruppeHvem laver vi innovation for?Beskriv målgruppe, person, eller markedssegment
AktiviteterFx Hvad gør de, hvorfor, og hvordan påvirker det deres hverdag?Aktivitet Aktivitet AktivitetEtc…
IndsigterFx Hvordan spilder de deres tid? Hvad laver de af unødige og overflødige ting? Hvordan kan deres hverdag forbedres?IndsigterIndsigterIndsigterEtc…
Behov/problemHvilke problemer har målgruppen?ProblemProblemProblemEtc…
Hvilke problemer kan løses?Problemer kan løses
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018