Du skal logge ind for at skrive en note

Når du skal i gang med at udarbejde løsningsforslag til din problemstilling, er det vigtigt at huske, at du bliver vurderet på:

 • Hvor god du har været til at afsøge forskellige tilgange til at besvare problemstillingen, herunder hvordan du dokumenterer dette?
 • Hvor god du har været til at afsøge faglig viden og bringe faglige metoder i spil under udarbejdelsen af løsningsforslaget?
 • Formår du fagligt at vurdere og forholde dig kritisk til dit løsningsforslag?
Du skal logge ind for at skrive en note

Overvejelser i forbindelse med dit valg af AT med innovation

Fordi du har valgt AT med innovation, er et andet vigtigt parameter originalitet i forhold til:

 • Dit endelige produkt / løsningsforslag, inddragelse af kilder samt hvordan du underbygger dit løsningsforslag. Det vil sige, hvilken grad af originalitet du udviser i forbindelse med metodevalg og dit løsningsforslag som sådan.

Det er derfor vigtigt, at du kontinuerligt – gennem hele processen med AT og innovation – forholder dig til relevansen af det, du beskæftiger dig med og stiller dig selv følgende refleksionsspørgsmål:

 • Er det problem, jeg forsøger at undersøge og besvare med et innovativt løsningsforslag, rent faktisk relevant?
 • Er min tilgang til udarbejdelsen af et innovativt løsningsforslag relevant, og formår jeg at sætte de relevante innovationsmetoder i spil?
Du skal logge ind for at skrive en note

Du skal udarbejde et innovativt løsningsforslag, men hvad er det?

Et innovativt løsningsforslag skal forstås på den måde, at du skal udarbejde et forslag, der indeholder en grad af innovation. Innovation i denne sammenhæng defineres ved, at løsningsforslaget udarbejdes med udgangspunkt i en ny idé/produkt/opfindelse/service/koncept, der tilfører en værdi for andre som løsning på din problemstilling.

Det er vigtigt, at du med din problemstilling, metodevalg og løsningsforslag udviser, at du mestrer de innovative kompetencer og formår at sætte dem i spil. I den sammenhæng er det fx vigtigt, at du forholder dig til:

 • Inddragelse af relevante innovationsmetoder under alle faser i projektet.
 • Løbende at relatere dit løsningsforslag til den/de identificerede målgruppe(r) og bruger(e), fx ved at foretage og inddrage relevante brugerundersøgelser.
 • At udvikle prototyper og teste prototyper på målgruppen.
 • Processen, herunder dokumentation af processen(fx i form af logbogsnoter og billeder), så du kan redegøre for din proces, overvejelser undervejs i processen, metodebrug undervejs i processen m.m.

OBS: Her er den kronologiske fremgang en afgørende og vigtig brik!

Du skal logge ind for at skrive en note

Overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af innovative løsningsforslag

 • Hvad er konceptets titel? Titlen skal rumme den bærende idé og samtidig være fængende.
 • Beskrivelse af din bærende idé. Hvilke produkter, elementer, services og andet indgår i konceptet?
 • Hvem er målgruppen for dit løsningsforslag? Hvilke brugere påvirkes direkte og indirekte af konceptet?
 • Hvilken oplevelse skal konceptet skabe hos brugerne?
 • Hvem skal inddrages for, at konceptet kan blive til virkelighed?
 • Hvordan adskiller konceptet sig fra tidligere løsninger? Hvad er det særlige ved netop dette koncept?
 • Tre forslag til, hvad der skal til, for at konceptet kan realiseres.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018