Du skal logge ind for at skrive en note

Kravene til synopsis er de samme i det innovative AT-forløb som i det klassiske AT-forløb. Det burde gøre det nemt, men kunsten at skrive en synopsis kan være svær. Det er derfor vigtigt at du allerede fra begyndelsen kender til synopsens indhold og krav. Skriveprocessen bør ske sideløbende med dit arbejde med de enkelte projektfaser i form af stikord og refleksioner, som du producerer mens du arbejder i faserne. Her kan du med fordel drage nytte af de skabeloner du udfylder, når du arbejder med procesdesign og opsamling af viden om emnet. Faseopdelingen gør det mere overskueligt for dig, da det hjælper dig med at du kan danne dig et overblik over det AT-faglige indhold.

Du skal logge ind for at skrive en note

Klassisk og innovativ synopsis - et overblik

KlassiskInnovativ
 1. Titel og fagkombination
 2. Problemformulering
 3. Underspørgsmål: Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med.
 4. Metodeafsnit: Diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene.
 5. Delkonklusione: En sammenfattende konklusion der er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse.
 6. Litteraturliste
 7. Perspektivering til studierapporten
 1. Titel og fagkombination
 2. Problemdefinition
 3. Problemformulering
 4. Underspørgsmål - faseopdelte: Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med:
  1. Underspørgsmål der relaterer sig til problemfasen;
  2. Underspørgsmål der relaterer sig til løsningsfasen;
  3. Underspørgsmål der relaterer sig til vurderingsfasen.
 5. Delkonklusioner med metodeafsnit: Konklusioner af de enkelte delspørgsmål (5a, 5b, 5c) med dertilhørende diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med hvert underspørgsmål.
 6. Konklusion: En sammenfattende konklusion der er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse.
 7. Litteraturliste
 8. Perspektivering til studierapporten
Du skal logge ind for at skrive en note

Tips til skriveprocessen

 • Søg hjælp til skriveprocessen hos dine lærere.
 • Få et overblik over indholdet i synopsis-skabelonen. Du skal sikre dig, at du har forstået alle punkter. 
 • Dan dig et overblik over projektets faser og brug de enkelte fasers skriveskabeloner til at fastholde indholdet.
 • Brug dokumentet Hvad har vi egentlig gang i? til at få et overblik over empiri, metode, teori og videnskabsteoretiske overvejelser fase for fase.
Du skal logge ind for at skrive en note

Når skriveprocessen er overstået skal du tjekke følgende

Problemformulering og underspørgsmål:

 • Besvarer underspørgsmålene tilsammen problemformuleringen?
 • Hvis du har mere end ét underspørgsmål for hver fase, så tjek om rækkefølgen af disse spørgsmål er logisk ift. progressionen af dit AT-projekt.

Besvarelsen af de enkelte underspørgsmål – Delkonklusioner med metodeafsnit:

 • Skriv → kort ned → og kort ned igen. Kan det siges kortere og mere præcist?
 • Er alt det der står i synopsen væsentligt – er der noget, der er vigtigere end andet og har du sorteret og prioriteret efter relevans og vigtighed?
 • Husk, at synopsens indhold uddybes i fremlæggelsen.
 • Brug relevante begreber og termer. Vis at du kan anvende AT-faglige og innovative begreber. 
 • Synopsis-skrivningen er en opgave for hele gruppen. Læs løbende hinandens afsnit, byt afsnittene og giv feedback.
Du skal logge ind for at skrive en note

Synopsisskabeloner

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680235. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018